تبلیغات
دفاع مقدس - شروع جنگ

شروع جنگ

دوشنبه 26 مهر 1389 09:01 ب.ظ

نویسنده : علیرضا محمودی و علیرضا طاعتی

سی ویکم شهریور 1359درحالی که مردم ایران به زندگی عادی خود مشغول بودند یکباره هوا پیماهای نظامی عراق در آسمان چند شهر ایران از جمله تهران ظاهر شدند وبه بمباران مناطقی از آنها پرداختند.بدین ترتیب جنگ عراق علیه ایران به طور رسمی شروع شد.طولی نکشید که نیروهای زمینی عراق نیزمرزهای غربی وجنوبی ایران را مورد حمله ی همه جانبه قرارداد.این درحالی بود که مردم ومسئولان ایران به دلیل اشتغالات داخلی پس از انقلاب برای مواجه با لشکر کشی عراق از آمادگی کافی برخوردار نبود.با این حال امام خمینی با صدور اعلامیه ای شجاعانه تکلیف همگان را در برابر تجاوز دشمنان روشن ساختند.سابقه دشمنی دولتمردان عراق با ایران به سالها قبل از انقلاب باز می گردد.در دوران صفویان دولت عثمانی به قصد کشورگشایی ایران را آماج حمله های خود قرارداد.صفویان برای حفظ تمامیت عرضی ایران تا حد زیادی کوشیدند و مانع تجاوز دولت عثمانی به خاک ایران شدند.

پس از جنگ جهانی اول امپراطوری عثمانی تجزیه شد ودر سال1298ش.از ترکیب سه استان بغداد-موصل وبصره کشوری به نام (عراق) تاسیس شد که زیر سلطه مستقیم انگلستان قرار گرفت.سردمداران عراق نیز مثل پیشینیان خودهمواره نسبت به بخشهای غربی ایران ادعاهای واهی داشتند.تا آنجا که درسال1338ش.عبدالکریم قاسم رییس جمهورعراق ادعا کرد خرمشهر قسمتی از خاک عراق است.حتی پس ازآن ارتش عراق در قسمتهای مرزی به تجاوز به خاک ایران دست زد.درپی آن موضوع در سازمان ملل مطرح شد ودر نهایت با وسا طت ریییس جمهور وقت الجزایر(عهد نامه الجزایر) در سال 1353ش.بین ایران و عراق به امضاء رسید.

 

 
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -