تبلیغات
دفاع مقدس - خلیج فارس

خلیج فارس

دوشنبه 26 مهر 1389 08:53 ب.ظ

نویسنده : علیرضا محمودی و علیرضا طاعتی

خلیج  فارس نامی به درازای تاریخ ایران

 

نام خلیج فارس یکی از کهن ترین نامهای جغرافیای گیتی است که چندین هزار سال پیش توسط اقوام آریایی ساکن ایران به پهنه ی آبی نیلگون جنوب فلات ایران داده شد.خلیج فارس در طول تاریخ همواره در حوزه جغرافیای سیاسی-نظامی-اقتصادی وفرهنگی ایران قرار داشته است.

علاوه برمورخان وجغرا فی دانان یونانی ورومی نویسندگان عرب کتابهای تاریخی وجغرافیایی نیز همواره عنوان خلیج فارس را به کار برده اند.تا اواسط قرن بیستم هیچگونه بحث وجدلی  دربا ره ی نام خلیج فارس وجود نداشت ودر تمام منابع اروپایی آسیایی وآمریکایی-دانش نامه ها ونقشه های جغرافیایی عنوان خلیج فارس درج شده است.

نخستین بار نمایندگان سیاسی دولت انگلستان در شیخ نشین های تحت قیمومت خود درخلیج فارس از عنوان جعلی خلیج ع-ر-ب-ی استفاده کردند.آنها با فریبکاری بر اساس مطامع استعماری خود این نام جعلی را به اعراب آموختند.

یکی از اهداف صدام حسین از تحمیل جنگ بر ایران محدود کردن نفوذ سیاسی واقتصادی ایران وتوسعه روابط بین الملل با کشورهای این منطقه بود.

 
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: دوشنبه 26 مهر 1389 09:06 ب.ظ