تبلیغات
دفاع مقدس

مقدمه

دوشنبه 26 مهر 1389 09:02 ب.ظ

نویسنده : علیرضا محمودی و علیرضا طاعتی

 

بنام خدایی که با خون شهیدان درختان اسلام را آبیاری کرد

 

شهدا با عروج به آسمان قرب حق وپیوستن به سرچشمه نور الهی ستارگان فروزان وچراغ هدایت زمینیان وقطره های پیوسته به دریای لایزال بی نیا زی اند که تهی دستان سرگشته

در ظلمات طبیعت را آب حیاتند.پس شهدا نیازی به احیای نامشان نیست که خود احیایند و

نیازی به بزرگداشت مقامشان نیست که خود بزرگانند واین ما هستیم که برای راه یافتن به

مطلع فیض مطلق نیازمند به شهیدانیم.این ماهستیم که نیازمند احیاءنام وبزرگداشت یاد

شهیدانیم.این ماییم که اسلام انقلاب نظام اسلامی-استقلال عزت وشرفمان را مدیون خون

شهیدانیم.پاداش  شهیدان را تنها رحمت بی کران حق کارساز است. وما اگر چه هستی مان را نثار

شهدا کنیم جز شکر نعمت وادای دینی بیش نیست که نتیجه آن نیز به خود ما بر می گردد.(ولئن شکرتم

لا زیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید)شکر نعمت شهیدان جز باادامه راهشان وادامه راهشان جز با شناخت ویژگیها وشخصیت الهی آنان میسر نیست.بدین ترتیب هر تلاشی در جهت معرفی واحیای

یادو نام شهیدان از ضروری ترین کارها واساسی ترین اقدامات برای تثبیت وترویج ارزشهای الهی

برای سعادت جامعه به شمار می آید.

 
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

شروع جنگ

دوشنبه 26 مهر 1389 09:01 ب.ظ

نویسنده : علیرضا محمودی و علیرضا طاعتی

سی ویکم شهریور 1359درحالی که مردم ایران به زندگی عادی خود مشغول بودند یکباره هوا پیماهای نظامی عراق در آسمان چند شهر ایران از جمله تهران ظاهر شدند وبه بمباران مناطقی از آنها پرداختند.بدین ترتیب جنگ عراق علیه ایران به طور رسمی شروع شد.طولی نکشید که نیروهای زمینی عراق نیزمرزهای غربی وجنوبی ایران را مورد حمله ی همه جانبه قرارداد.این درحالی بود که مردم ومسئولان ایران به دلیل اشتغالات داخلی پس از انقلاب برای مواجه با لشکر کشی عراق از آمادگی کافی برخوردار نبود.با این حال امام خمینی با صدور اعلامیه ای شجاعانه تکلیف همگان را در برابر تجاوز دشمنان روشن ساختند.سابقه دشمنی دولتمردان عراق با ایران به سالها قبل از انقلاب باز می گردد.در دوران صفویان دولت عثمانی به قصد کشورگشایی ایران را آماج حمله های خود قرارداد.صفویان برای حفظ تمامیت عرضی ایران تا حد زیادی کوشیدند و مانع تجاوز دولت عثمانی به خاک ایران شدند.

پس از جنگ جهانی اول امپراطوری عثمانی تجزیه شد ودر سال1298ش.از ترکیب سه استان بغداد-موصل وبصره کشوری به نام (عراق) تاسیس شد که زیر سلطه مستقیم انگلستان قرار گرفت.سردمداران عراق نیز مثل پیشینیان خودهمواره نسبت به بخشهای غربی ایران ادعاهای واهی داشتند.تا آنجا که درسال1338ش.عبدالکریم قاسم رییس جمهورعراق ادعا کرد خرمشهر قسمتی از خاک عراق است.حتی پس ازآن ارتش عراق در قسمتهای مرزی به تجاوز به خاک ایران دست زد.درپی آن موضوع در سازمان ملل مطرح شد ودر نهایت با وسا طت ریییس جمهور وقت الجزایر(عهد نامه الجزایر) در سال 1353ش.بین ایران و عراق به امضاء رسید.

 

 
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

خلیج فارس

دوشنبه 26 مهر 1389 08:53 ب.ظ

نویسنده : علیرضا محمودی و علیرضا طاعتی

خلیج  فارس نامی به درازای تاریخ ایران


ادامه مطلب

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: دوشنبه 26 مهر 1389 09:06 ب.ظ